Spørgsmål eller behov for kontakt?

BØGER

Læs om Frederiksberg Slot & Hærens Officersskole

Download eller køb på officersskolen, 150 kr.

Bogforside_Frederiksberg_Slotv2.jpg

Mindehallen på Hærens Officersskole

Download eller køb på officersskolen, 50 kr.

Mindehallen_paa_Haerens_Officerskolev2.jpg

Hærofficerer i 300 år

Køb på officersskolen, 150 kr.

Haerofficer_i_300_aarv2.jpg

Navngivne officershold

Siden uddannelsesreformen i 1983 har kadetårgangene været opkaldt efter danske officerer af en særlig kaliber. Indledningsvis fra De Slesvigske Krige og 2. Verdenskrig og siden også fra Afghanistan. 

Kriterier for navngivning er, at officeren har gjort en særlig indsats og er et forbillede for kommende generationer af officerer. Navngivning sker tidligst 5 år efter officerens død uanset om han eller hun er faldet i kamp eller død af naturlige årsager.  Det er således ikke er kriterie som udpegning, at officeren er faldet i kamp.  

Det er chefen for Hæren der godkender navngivningen.

Siden 2020 hylder vi seks officerer, som du kan læse mere om ved at trykke på linket. 

- Premierløjtnant Anker, Slesvigske Krige

- Premierløjtnant Bennike, 2. Verdenskrig

- Oberst Paludan-Müller, 2. Verdenskrig

- Major Storrud, Afghanistan

- Kaptajn Damholt, Afghanistan

- Premierløjtnant Pløger, Afghanistan