Spørgsmål eller behov for kontakt?

KORPSÅNDEN

KORPSÅNDEN dækker tre gemakker i Frederiksberg Slots østlige fløj, hvor Hærens Officersskole går i dialog med skolens kadetter om betydningen af samhørighed, fællesskab og militær dannelse som et afgørende element i kamp.  Du kan læse mere om Korpsånden her og mere om militær dannelse her (link til Det Krigsvidenskabelige Selskab). 

Stemmer fra Korpsånden

I gemakkerne fortæller vi officerskopsets historie igennem fremstillingen af ti officerer fra officersskolen - fra Prins Christian (senere Kong Christian X) udnævnt i 1891 til premierløjtnant Anna Mars udnævnt i 2020. De ti officerer personificeres af udvalgte artefakter fra deres militære liv og underbygges af interview med de syv nulevende. Du kan finde nogle udvalgte fortællinger her på siden også.

I udstillingen fortæller endvidere mere end 25 officerer om deres oplevelser som førere for hæren i kamp under de seneste tre årtiers internationale udsendelser. 

Hertil indeholder KORPSÅNDEN billeder fra de kongelige besøg på officersskolen gennem tiderne, som en påmindelse om det nære forhold mellem Kongehuset og Hæren samt en fremstilling af officerskorpsets artefakter og værdigrundlag.

KORPSÅNDEN fungerer endvidere som ramme for formidlingen af Hærens Officersskoles historie og opgaver til de mange besøgende.

KORPSÅNDEN er etableret i forbindelse med Hærens Officersskoles 150 års jubilæum i 2018 og indviet i 2021 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe.
 
Korpsånden er etableret med støtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Frederiksbergfonden, A.P. Møller fonden,  Augustinusfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Knud Højgaards Fond samt Hærens Officersskoles Fond.
 
Udstillingen er kurateret af chef for  Den Kongelige Livgardes Historiske samling, cand. mag Eric Bourgois.
 
Interviews og videoer produceret af Ann-Christina Salquist for Folk og Sikkerhed samt Hærens Officersskole.
Kontakt os

Klik her

logo-HO.png

Frederiksberg Slot
Roskildevej 28
DK-2000 Frederiksberg

Sociale medier