Spørgsmål eller behov for kontakt?


6 kadetter foran et hus i Brikby under en øvelse.
Hærens Officersskole udbyder to uddannelser
  • Linjeofficersuddannelsen
  • Løjtnantsuddannelsen (tidligere kaldet reserveofficersuddannelsen)

Kadetter står i en halvcirkel mens der gives en briefing under en øvelse i Oksbøl.Linjeofficerer leder, uddanner og fører Hæren på alle niveauer. Grundlaget for uddannelsen er gennemførelse af løjtnantsuddannelsen, hvilket skaber en stærk fælles basis i hele hærens officerskorps og viden om delingsniveauet. Herefter gennemføres en kompagniuddannelse på Hærens Officersskole. Efter linjeofficersuddannelsen bliver du udnævnt til premierløjtnant og fastansat som officer ved et af Hærens regimenter, hvorefter du kan gøre karriere i Forsvaret.

Linjeofficersuddannelsen er en diplomuddannelse, hvis længde afhænger af dine kompetencer. Du skal endvidere kunne bestå en optagelsesprøve, der består af nogle test på nettet samt en prøvedag ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup.

  • Har du en bachelor, varer uddannelsen 28 måneder, hvoraf de første 11 måneder følger løjtnantsuddannelsen og foregår i henholdsvis Varde i 7 måneder og Slagelse i 4 måneder. Herefter 17 måneder på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.
  • Er du stregbefalingsmand i Hæren med fire års erfaring inkl. en akademiuddannelse, skal du normalt gennemføre de sidste 4 måneder af løjtnantsuddannelsen og de efterfølgende 17 måneder på officersskolen. Erfarne stregbefalingsmænd, der har været delingsførere, kan efter ansøgning og en individuel kompetenceafklaring nøjes med de 17 måneder på officersskolen.
  • Er du løjtnant fra løjtnantsuddannelse efter 2018, kan du nøjes med de 17 måneder på officersskolen.

Læs mere om linjeofficersuddannelsen her

Hvis du har spørgsmål til uddannelserne, så send en mail til fak-ho-st02@mil.dk

Løjtnanter uddannes som delingsførere til at lede og føre værnepligtige i bevogtnings- og kampopgaver. Uddannelsen indeholder bl.a. taktik, ledelse og uddannelseslære. Uddannelsen er meget handlingsorienteret og foregår ofte på øvelsespladsen, hvor standardfremgangsmåder indøves.

148ACE88-9921-4617-B191-AF53DEBB2A6B.jpegLøjtnantsuddannelsen kræver alene en gymnasial uddannelse. For at begynde skal du gennemgå en optagelsesprøve, der består af nogle test på nettet samt en prøvedag ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup.

Uddannelsen varer 24 måneder, hvoraf de første 11 måneder er egentlig uddannelse, der gennemføres i hhv.  Varde og Slagelse sammen med linjeofficersuddannelsen. Herefter udnævnes du til sekondløjtnant. De sidste ca. 13 måneder er praktik som delingsfører, typisk i en værnepligtsenhed ved et af Hærens regimenter rundt om i landet. Når de i alt to år er gået, udnævnes du til løjtnant. Er du allerede stregbefalingsmand, gennemføres normalt alene de sidste fire måneders uddannelse i Slagelse.

Efter de første to år er det muligt at forlænge din ansættelse som delingsfører i op til 3-5 år, forudsat at du er egnet, og der er ledige stillinger. Du kan også vælge at fortsætte en civil karriere. I så fald tilbydes du en kontrakt om tjeneste i Hærens Reserve. I reserven kan du holde dine militære og ledelsesmæssige kompetencer ved lige ved siden af din civile karriere. I de perioder, du arbejder for Forsvaret, får du selvfølgelig også løn, hvilket kan være et godt tilskud til studierne.

Læs mere om løjtnantsuddannelsen her

Hvis du har spørgsmål til uddannelserne, så send en mail til fak-ho-st02@mil.dk

På Hærens Officersskole lærer vi dig at føre soldater og enheder i kamp

Vi lærer dig at motivere og uddanne andre mænd og kvinder til at løse komplekse og farlige opgaver.

Vi lærer dig at gå forrest ved dit personlige eksempel og at bruge dine mellemledere fra befalingsmandskorpset.

Vi skærper dine analytiske evner, så du tænker hurtigere og altid er et ”træk” foran.

Vi udvikler dit mod til at træffe svære beslutninger og din vilje til at gå forrest og turde det uprøvede.

Og så løfter vi din viden om Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik, så du forstår den ramme, som du og dine soldater indsættes i.

Vi gør det, fordi Hæren og Forsvaret – anført af officerer som dig – løser opgaver for Danmark, som ingen andre kan – og til tider med livet som indsats.

Disse særlige opgaver skaber vores militære identitet med værdier som korpsånd, fællesskab, traditioner, festivitas og kammeratskab.

Læs mere om linjeofficersuddannelsen her

Læs mere om løjtnantsuddannelsen her

Hvis du har spørgsmål til uddannelserne, så send en mail til fak-ho-st02@mil.dk